DET EVIGE NUET

Et variert utvalg av kjente og nære inntrykk.

Malerier av John Erik Johnsen
Bragernes Kirke
12. september – 11. oktober 2020