FØDT TIL Å MALE VERDEN RUNDT MEG

Jeg er en norsk billedkunstner som bl.a. henter inspirasjon fra norsk natur, spesielt fra den norske fjellheimen hvor jeg har tilbrakt mye av mitt yngre liv som hundkjører. Mitt nære forhold til naturen og kjærligheten til mine 16 Siberian Huskies har vært en stor inspirasjonskilde. Men disse fjellene var ikke alene om å inspirere.

Nederland, hvor jeg har tilbrakt nesten halvparten av min tid i de siste 15 årene, har vært en fantastisk ”kunst-skole”. Dette og alle reisene jeg har gjort, og møter med fantastiske og interessante mennesker rundt omkring i verden, har bidratt til å åpne en ”ny verden”, og vil aldri stoppe å gi meg ”eventyrlige” opplevelser.

Noen av de eldste arbeidene jeg har laget er symbolske abstrakte bilder. Når jeg arbeidet i Berlin og Haag vekslet jeg mellom symbolikk og abstr